Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Projekty unijneZDROWA RYBKA, SKOCZNA ŻABKA
Rozwijanie wiedzy, umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym działalnością stowarzyszenia "Żabi kraj".

Rok 2013/2014 przebiegł bardzo aktywnie i wesoło. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach kółek przyrodniczych, artystyczno ruchowych i komputerowych. W kwietniu w naszej szkole odbyło się spotkanie „Klubu Złota Rybka”.
A oto kilka zdjęć, które przedstawiają pracę naszych uczniów. zdjęcia

W roku szkolnym 2014/15 kontynuowano realizację programu. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych : przyrodniczo –ekologicznych, komputerowych i artystyczno-ruchowych.
Członkowie klubu „Złota rybka” aktywnie brali udział w spotkaniach w Kończycach Małych i Zebrzydowicach.
Zapraszamy do galerii: zdjęcia

W roku 2015/2016 uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kółku przyrodniczym, artystyczno-ruchowym i komputerowym. Harmonogram zajęć: kliknij
W grudniu w naszej szkole odbyło się spotkanie „Klubu Złota Rybka”.
A oto kilka zdjęć, które przedstawiają pracę naszych uczniów. zdjęcia

W roku 2016/2017 uczniowie chętnie uczestniczą w kółku przyrodniczym, artystyczno-ruchowym i komputerowym. Rowijają przez to swoje zainteresowania i pasje.
Kółko przyrodnicze odbywa się w każdy czwartek na lekcji 5, artystyczno-ruchowe w czwartek na lekcji 6, a komputerowe w czwartek na lekcji 7.
A oto kilka zdjęć, które przedstawiają pracę naszych uczniów. zdjęcia

W roku szkolnym 2017/2018 w dalszym ciągu realizowaliśmy cele i zadania programu. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych : przyrodniczo –ekologicznych, komputerowych i artystyczno-ruchowych. Nie zabrakło również spotkań członków klubu „Złota rybka”, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do galerii: zdjęciaMALI A JEDNAK WIELCY
Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas i-iii wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie zebrzydowice dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów


PRZYSTANEK SZKOŁA
Podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice