Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE

OGŁOSZENIE Dodano: 08.03.2019


PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
18 - 20.03.2019r.
klasy I - VI

Dla potrzebujących uczniów świetlica od 7.15 - 8.40, potem przejście do kościoła


18.03.2019r. poniedziałek
Zbiórka przy kościele 8.55
Nauki rekolekcyjne 9.00-10.00
Powrót do szkoły pod opieką nauczycieli / zajęcia od 4 lekcji wg planu

19.03.2019r. wtorek
Zbiórka przy kościele 8.55
Nauki rekolekcyjne 9.00-10.00
Powrót do szkoły pod opieką nauczycieli/ zajęcia od 4 lekcji wg planu

20.03.2019r. środa
Zbiórka przy kościele 8.55
Msza św. i nauki rekolekcyjne 9.00-10.30
Powrót do szkoły pod opieką nauczycieli / zajęcia od 4 lekcji wg planu

Dyrektor szkoły Magdalena MatuszyńskaWiarygodna Szkoła,
BEZPIECZNY PUCHATEK Dodano: 08.03.2019

Uczniowie z klasy pierwszej wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”, którego współorganizatorem jest Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzieci brały udział w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy, a na zakończenie rozwiązali Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa, będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy. Mali uczniowie spisali się znakomicie!

BIEG PO ZDROWIE Dodano: 28.02.2019

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych już po raz drugi bierze udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami i skierowany jest do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat) oraz ich rodziców i opiekunów.


TRZYMAJ FORMĘ Dodano: 28.02.2019

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych uczestniczy w kolejnej XIII edycji programu edukacyjnego pt. „ Trzymaj Formę”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania postaw prozdrowotnych wśród uczniów poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program zainicjowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „ Polska Federacja Producentów Żywności. Uczestnikami programu są uczniowie całej szkoły

Celami szczegółowymi programu są:

• pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
• kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
• dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Program realizowany jest przy okazji różnych zajęć przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach.
W I okresie zostały zrealizowane m. in następujące przedsięwzięcia :
• Rajd górski- wyjście na „ Trzy Kopce Wiślańskie”
• Śniadanie daje moc, które przeprowadzone zostało w klasach I-III,
• Wyjazd do Parku Trampolin,
• Wyjazd na lodowisko, gdzie oprócz jazdy na lodzie uczniowie poznali zasady gry w curling,
• Lekcje tematyczne,
• Gazetki szkolne,
• Turnieje międzyklasowe


OGŁOSZENIE Dodano: 28.02.2019


Trwa nabór uczniów do Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych na rok szkolny 2019/2020.
Szczegółowe informacje o terminie składania dokumentacji, terminie postępowania rekrutacyjnego i kryteriach przyjęcia do szkoły znajdują się w dziale dokumenty.

Dyrektor szkoły Magdalena Matuszyńska© t.o. 2007-2009